| Βοτανολόγιο, τα πάντα για τα βότανα!
  • el
  • en
  • es

Cinnamon – Cinnamomum Zeylanicum

Cinnamon has many applications in pharmacy, one of the herbs that we should to have permanently in our kitchen. Its antibacterial, antimicrobial and antiseptic properties make it useful in traumas and in fighting gingivitis. In cases of bad breath and toothache it is beneficial to use cinnamon infusion.

In addition to the above properties, cinnamon has an antiviral, antifungal and antiparasitic effect. It is effective in fighting bacteria and many kinds of fungus.

It protects the organism from viruses and is considered one of the strongest and most effective natural antibiotics. The essential oil helps in colds, flu, fever, respiratory problems and cough.

It is astringent, making it particularly beneficial in cases of digestive problems such as bloating or diarrhea. It is ideal for nausea and relieves of colics. It is used to treat headaches and to strengthen and relax the nervous system.

Cinnamon benefits the heart and favors good blood circulation. This herb relieves arthritis pains and rheumatism. Massages in areas where there is a cramp or pain, will relieve and speed up recovery. It is used to treat anemia and in cases of amenorrhea, as emmenagogue. An important beneficial effect of cinnamon is the fight against high blood pressure, cholesterol and diabetes.

At psychological level, it effectively acts against depression, anxiety and stress. In an aromatherapy device, it helps in cases of emotional exhaustion, difficulty in concentrating and is stimulant. It tones the body, calms the nerves and raises the mood. Still the aroma of cinnamon is considered aphrodisiac.

Individual cinnamon property is the fight against lice as it is a powerful insect repellent and herbal remedy.

The use of cinnamon as a medicine or cosmetic requires special attention in cases of renal insufficiency. It should also not be used by women during pregnancy. Because the essential oil of cinnamon is very strong, it requires attention from people with sensitive skin. It also should not be used by people who suffer from liver disease. Finally, the use of cinnamon for therapeutic purposes should always be done on the advice and supervision of a specialist.

Read more about the cosmetic uses of cinnamon and the types and ways of collecting cinnamon!

Leave a comment

error: Απαγορεύεται, η αναδημοσίευση, ολική ή μερική του περιεχομένου του botanologio.com με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη άδεια του κατόχου του, βάση του Νόμου 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
  • el
  • en
  • es