| Βοτανολόγιο, τα πάντα για τα βότανα!
  • el
  • en
  • es
Home made Natural cosmetics

Homemade shampoo without chemicals!

It is now known that commercial shampoos contain many chemical ingredients, of course we are accustomed without perceiving the damage they can cause to our body. A herbal shampoo with herbs, for many can sound difficult to make, but in fact with a few ingredients you can make unique shampoos without burdening your body!

Starting from the basics, in order to understand the importance of chemical shampoos and foam baths, our skin and especially the head, is full of pores that absorb everything that touches our skin. During the bath or shower, the pores dilate, allowing substances contained in cleaning products to enter the body through a particularly sensitive system, our glands.

Many of the ingredients are harmful, while most of them stay on the akin for more than 12 hours. So good rinse is not enough. Many of the ingredients will be found here in older articles we are talking about!

Now that we know the important difference between herbal homemade shampoos and other shampoos, some practical tips will help you make your own shampoo!

For soap makers it will be easy to make a soap from scratch so they can later create a shower gel or shampoo! For those who do not know, you will need:

1. vegetable soap from caustic potash (not NaOh) as the creation of soap with caustic potash creates soft soaps, which easily dissolve in water! Do not be afraid of the caustic potash in creating a soap made of water (it may be rose water or some other floral oil, vegetable glycerine, etc.), preferably a combination of soft oils such as almond oil and coconut oil that is more foaming and, of course, caustic potash! After maturation the soap has a friendly Ph for the skin without impurities of other chemicals.

2. Hydrosols of your choice, even aloe gel where you will dissolve the soap.

3. vegetable glycerine, a natural ingredient that by adding to cosmetics, deeply hydrates and protects the epidermis.

4. Essential oils of your choice, depending on the needs of your skin and your aromatic tastes! Here note that in chemical shampoos the biggest trap is the fragrance which is still unknown what it can cause to the skin. In the bathroom, your herbal shampoo will smell great and you will make at the same time an aromatherapy bath but after a while you will not smell the scent because essential oils don’t last forever on the skin! In the beginning you may not like it, but eventually the natural scent of our skin is much nicer.

5. Salt to make the shampoo a little dense

6. Additions of your choice, such as a little extra almond oil for soft hair, clay for detoxification, etc.

Method of preparation:

Soak the soap in a large bowl and cover with distilled water, hydrosols, decoctions or a combination. Allow it to dissolve on its own and add a tablespoon of almond oil, a tablespoon of glycerin, a pinch of salt and stir well. When the mixture is calm, add the essential oils of your choice and stir gently. Your shampoo is ready to be bottled!

The essential oil drops allowed for 500ml shampoos are up to 70, with the exception of strong essential oils such as peppermint and cinnamon that you should add less.

A 200g soap bar will make you about 500ml shampoo, so the proportions listed are for this quantity! You can put more or less water depending on how thin you want your shampoo! It will not foam like trade shampoos, nor will it smell! But you will see the difference from the first week of use!

 

 

Tags: essential oils, herbal shampoo, herbs at cosmetics, natural cosmetics

Leave a comment

error: Απαγορεύεται, η αναδημοσίευση, ολική ή μερική του περιεχομένου του botanologio.com με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη άδεια του κατόχου του, βάση του Νόμου 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
  • el
  • en
  • es